Tekst Redactie NCSC
Foto NCSC

Het NCSC ontwikkelt zich door tot een informatieknooppunt voor cybersecurity. Informatie uit binnen- en buitenland over dreigingen, kwetsbaarheden en weerbaarheidsmaatregelen wordt verzameld, verrijkt en gedeeld. Binnen het NCSC is het Fusion Centre hét centrale punt waar al deze informatie samenkomt. David Willems is hoofd van het Fusion Centre en Martijn van Beest heeft de functie van coördinator. Samen vertellen zij over het ontstaan, het doel en de ambities van het Fusion Centre. 

Senior adviseur internationale samenwerking Gijs Peeters: “Samenwerken is precies wat nodig is om digitaal weerbaar te worden en blijven. Daarom bouw ik aan internationale relaties.”

Wat is het Fusion Centre?

“Het Fusion Centre kun je vergelijken met een meldkamer, alleen dan voor digitale risico’s. De term ‘fusion’ zegt het al: in het centrum zitten medewerkers met verschillende expertises. Denk daarbij aan Triage Officers, Duidingsspecialisten, Incident Responders en CTI-specialisten. Het NCSC kijkt hierdoor met een brede blik naar de informatie die uit verschillende hoeken komt. Denk daarbij aan media, veiligheidspartners binnen de overheid en daarbuiten, doelgroeporganisaties en andere samenwerkingspartners in binnen- en buitenland. Zo krijgt het NCSC een volledig beeld van digitale dreigingen en komt het tot unieke inzichten.

Om Nederland digitaal veilig te houden, moet iedereen op het juiste moment over de juiste informatie beschikken. Zonder informatieknooppunt, is het maar de vraag of partijen begrijpen dat bepaalde informatie relevant is. En als je over sectoren heen informatie wilt delen, heb je echt een schakelpunt nodig. Het is daarom onze taak om de bronnen en behoeftes aan elkaar te koppelen.”

Wat is het belang van internationale samenwerking?

“Veel landen beschikken over een nationale CERT, die een soortgelijke rol hebben zoals wij. Het doel is altijd hetzelfde: het internet en de samenleving veilig houden. Daarom hebben wij continu contact met andere CERTs om informatie uit te wisselen over incidenten, dreigingen en kwetsbaarheden. Ook stellen we real time vragen om het beeld te verrijken en organisaties handelingsperspectief te bieden. Andere landen hebben namelijk óók veel informatie en door deze te bundelen vergroot ons gezamenlijk dreigingsbeeld. Daarom is het cruciaal om internationaal goed samen te werken.

Toen WannaCry ons raakte, gingen de computers in Nieuw-Zeeland als eerste weer aan door het tijdsverschil. Het gaf ons een voorsprong door contact te houden en te zien wat er gebeurde toen daar op maandagochtend alle bedrijven opstartten. Er ontstond geen grote uitbraak en dat stelde ons redelijk gerust over de afloop van het incident in ons eigen land. En een ander voorbeeld is NotPetya waarbij wij in die tijd goed contact hadden met andere landen en waar we veel van elkaar hebben geleerd.”

Het NCSC monitort doorlopend actuele informatie over dreigingen, kwetsbaarheden en weerbaarheidsmaatregelen.
Senior security specialist Hans Petri: “DigiNotar heeft de overheid duidelijk gemaakt dat een organisatie die zich bezighoudt met digitale veiligheid hard nodig is.”

Wat is de ambitie van het Fusion Centre? 

“Wij willen het KNMI op het gebied van cybersecurity zijn. Zij beschikken over allerlei meetpunten in Nederland. Daar meten ze bijvoorbeeld de luchtvochtigheid, temperatuur en de wind.  Deze informatie wordt gebruikt voor verschillende doelen. Zo kunnen ze de luchtvaartsector van goede gegevens voorzien, maar ook jou en mij bedienen van relevante weersinformatie. Zo weet je of je een paraplu moet meenemen, het heel hard gaat waaien of rekening moet houden met code oranje.

Als NCSC hebben we ook verschillende meetpunten, zoals CERT’s, sensoren en andere organisaties waar we informatie van ontvangen. Deze informatie komt samen in het Fusion Centre. Op basis daarvan vormen we een uniek beeld over wat nu speelt, wat er gisteren speelde, maar ook wat mogelijk morgen gaat spelen. Als we bijvoorbeeld zien dat het nu in Duitsland ‘onweert’, dan kunnen we er in sommige gevallen vanuit gaan dat het hier morgen ook gaat onweren. Want dat is wat we vaak zien: dat bepaalde aanvallen in het buitenland ook in ons land kunnen gaan plaatsvinden. Op basis hiervan kunnen wij organisaties waarschuwen om preventieve maatregelen te nemen.”

Wat is de uitdaging voor het Fusion Centre?

“Tien jaar geleden hadden we het over informatiebeveiliging, toen over computerbeveiliging en nu gaat het echt om het beschermen van nationale belangen. Digitalisering blijft namelijk doorgaan, waardoor het letterlijk tot in de haarvaten van onze samenleving door dringt. De maatschappelijke impact wordt van een dreiging wordt daardoor steeds groter. Het NCSC moet daarin constant meebewegen. Het vraagt continue aandacht om een club technisch specialisten naar een volwaardig Fusion Centre te ontwikkelen dat de belangen, weerbaarheid en dreigingen bij elkaar brengt. Dat is een mooie uitdaging die we elke dag aangaan.”
 

Nederland digitaal veilig

In dit magazine las je over het Nationaal Cyber Security Centrum. Als experts werken wij aan een digitaal veilig Nederland. De digitale infrastructuur is van levensbelang: voor het betalingsverkeer, schoon water uit de kraan en om de voeten droog te houden. 

We doen het niet alleen. Door samen te werken voegen we op al deze gebieden waarde toe. Betrouwbaar en daadkrachtig. Zo stellen we Nederland stap voor stap in staat om digitaal weerbaar te zijn. Samen maken we Nederland digitaal veilig. Lees meer op NCSC.nl.