Tekst NCSC
Foto NCSC & BKB

Nederland heeft een aantal roerige maanden achter de rug. Ook het NCSC is volop in actie geweest. Daar vertellen we u in dit tweede NCSC Magazine van het NCSC graag meer over. Dit doen we in bescheidenheid vanwege de zware tijd waar ons land doorheen gaat, maar toch ook met gepaste trots. We kijken terug en vooruit naar een veelheid aan activiteiten die wij ondernemen.

Centraal informatieknooppunt bij crisis

Het NCSC fungeert als een centraal informatieknooppunt op het gebied van cybersecurity. We delen informatie en adviseren over acute cyberdreigingen en –kwetsbaarheden. Van een dreigende digitale crisis aan het begin van dit jaar in relatie tot een aantal Citrix-producten, tot een crisis die onze gezondheid en economie vol raakt: Corona. Het NCSC draagt bij waar het nodig en mogelijk is.

De operatie

We nemen u in dit magazine graag mee in onze werkwijze: hoe gaan we om met incident response, hoe bereiden ons voor op een crisis en wat komt er allemaal bij een crisis kijken. In dit magazine treft u een interview aan met Frank Grandia, hoofd Operatie van het NCSC. Hij geeft een interessante inkijk in zijn dagelijkse praktijk. Ook blikken we terug op de incident response rondom de Citrix-kwetsbaarheid, waarmee we inzicht geven hoe wij dagelijkse omgaan met incidenten. Om goede incident- en crisis response te kunnen garanderen is crisispreparatie van essentieel belang. Want hoe kan je je voorbereiden op iets waarvan je niet weet wat het is? Lees hier meer over in ons artikel.

Samenwerking 

In tijden van crisis is samenwerking essentieel. Zo werken we nu met Z-CERT samen om de zorgsector te voorzien van noodzakelijke informatie zodat de sector haar belangrijke werk cyberveilig kan doen. Daarbij wordt de deskundigheid van onze technische experts in het belang van cyberweerbaarheid volop benut. Ook werken we samen met talrijke overheidspartners, waaronder de NCTV, het DTC, de veiligheidsdiensten, CIO-Rijk en uiteraard met partners in het bedrijfsleven. Zo zijn we deze maand ook begonnen binnen de Versterking Samenwerking Cyber. Een mijlpaal die we samen met de AIVD, de MIVD, de politie, het OM en de NCTV bereikt hebben. We versterken onze waardevolle samenwerking, waardoor we een sneller en beter handelingsperspectief kunnen bieden voor onze doelgroepen. In verschillende Kamerbrieven heeft onze minister deze versterkte samenwerking al aangekondigd.

Al onze activiteiten hebben als doel om de digitale slagkracht verder te versterken en onze doelgroepen, Rijksoverheid en vitale organisatie, gericht te kunnen adviseren en waarschuwen voor digitale dreigingen. Het belang hiervan komt ook duidelijk naar voren in het Cybersecuritybeeld Nederland 2020. In een artikel geven we hier een toelichting op.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Hans de Vries