Tekst NCSC
Foto NCSC

Het NCSC zet zich in om Nederland digitaal veilig te houden. Maar dit kunnen en doen wij niet alleen. Daarom stellen we in dit NCSC-magazine onze buitenwereld centraal. Met wie werken we allemaal samen en wat doen onze partners om Nederland digitaal veilig te houden?

Hans de Vries

"Deze editie is me uit het hart gegrepen: de blik naar buiten gericht, naar de partners met wie we samenwerken aan digitale weerbaarheid. Want uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van ons allemaal om te zorgen dat we digitale risico’s beheersen. En mocht het onverhoopt misgaan, dan is het zaak dat we elkaar opzoeken, elkaar vinden en samenwerken om de impact van een cyberincident zoveel mogelijk te beperken. Overheidsdiensten, vitale sectoren, wetenschap, MKB, onderwijs – iedereen is nodig om te werken aan een veilig digitaal Nederland. Wat mij betreft laten we ons daarbij inspireren door woorden van Martin Luther King: “We komen misschien van verschillende schepen, maar we bevinden ons in dezelfde boot.” - Hester Somsen, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en directeur Cybersecurity en Statelijke dreigingen

Verbinden

Als NCSC willen we organisaties in de cyberwereld met elkaar verbinden door middel van het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS). We zien dat steeds meer sectoren zich hierbij aansluiten en samenwerkingsverbanden opstarten. Dat is een hele positieve beweging. Zo kunnen partijen onder andere een Information Sharing and Analysis Center (ISAC) opzetten. In de haven van Rotterdam hebben ze dit gedaan. Een mooie stap in de uitbreiding van het LDS. Om te zorgen dat informatie ook niet-vitale sectoren bereikt, is de aansluiting van het Digital Trust Center (DTC) van grote waarde. Dit traject loopt momenteel. In dit magazine leest u meer over de samenwerking tussen NCSC en DTC.

Informatieknooppunt

Met het LDS wordt de digitale weerbaarheid van Nederland vergroot. Ik omschrijf het NCSC graag als de verbindende schakel, de operationele coördinator van het LDS, tussen allerlei schakelorganisaties. Zij werken samen om Nederland zo digitaal veilig mogelijk te maken. Om dit te illustreren, hebben we Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport gevraagd te vertellen hoe zij gebruik maken van het LDS.

We zijn ons als NCSC zelf heel goed bewust van onze rol en positie als landelijk informatieknooppunt. Die rol voeren we zo goed en adequaat mogelijk uit. Waarbij we niet alle vertrouwelijk herleidbare informatie zomaar mogen delen met bedrijven en organisaties binnen Nederland en daarbuiten, dat staat de wet nu niet toe. De actuele beveiligingsadviezen zijn in elk geval te raadplegen op de NCSC website. Onze ambitie is om de digitale weerbaarheid van Nederland structureel op een hoger plan te tillen. Daarom moet cybersecurity ook echt chefsache worden, bij bedrijven, bij de overheid en in de politiek.

Het NCSC brengt partijen, kennis en informatie op verschillende manieren bij elkaar en deelt deze weer met partners. Onder andere via het Nationaal Detectie Netwerk (NDN). In dit magazine vertellen de politie en Waterleiding Maatschappij Limburg hoe zij gebruik maken van het NDN en hoe de informatie uit het NDN bijdraagt aan hun cybersecurity.

Toekomstige uitdagingen

Om het LDS snel verder uit te breiden, om de hele samenleving te bereiken, is uitbreiding van samenwerkingsverbanden van groot belang. Tegelijkertijd moeten we uitsluiten dat bedrijven die niet georganiseerd zijn, niet de informatie kunnen krijgen die voor hen relevant is. Daar komt bij dat de wereld supersnel verandert door digitalisering. NCSC-collega Raymond Doijen schetst in dit magazine de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen die hij ziet in de cyberwereld.

Wij hopen u met dit magazine te inspireren om nog vaker de samenwerking met elkaar op te zoeken om gezamenlijk Nederland digitaal veilig te houden.