We hebben een goed jaar achter de rug. In 2022 besloot het kabinet om extra geld uit te trekken om onze organisatie als nationale CERT, expertisecentrum en operationeel coördinator op het gebied van cybersecurity verder uit te bouwen. Een enorme uitdaging waar we gelukkig niet alleen voor staan. In dit magazine blikken we met een aantal partners vooruit. We lichten het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS) uit en zoomen in op twee samenwerkingen binnen dat stelsel. Met een gedragswetenschapper belichten we bovendien het menselijke aspect van cyber. Want de mens is voor cyberweerbaarheid even zo belangrijk als technologie.

Hans de Vries
Hans de Vries

In het regeerakkoord heeft het kabinet een duidelijke keuze gemaakt voor een stelsel met ‘centraal gecoördineerde structurele samenwerking’ waarin we ‘makkelijker en sneller informatie delen’. Kortom; voor een stelsel waarin versnippering plaatsmaakt voor samenhang, en vrijblijvendheid tot het verleden behoort om zo de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten. Voor het makkelijker en sneller delen van informatie is op 1 december vorig jaar de eerste stap gezet toen de wettelijke ruimte voor het NCSC werd vergroot. We kunnen nu informatie over kwetsbare of gecompromitteerde systemen breder delen waardoor we een grotere toegevoegde waarde creëren. Zowel binnen met partners het stelsel als met initiatieven en partners in de private sector.

Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor het NCSC als organisatie en de manier waarop we (samen)werken. Een van de vertrekpunten is de Nederlandse Cybersecurity Strategie met een aantal thema’s, die nu en de komende jaren relevant zijn voor de digitale veiligheid van Nederland. Een belangrijk uitgangspunt van deze strategie is de doorontwikkeling van het LDS. Het NCSC zet er de komende zes jaar op in om informatie binnen het LDS nog breder, efficiënter en effectiever te gaan delen. Mijn collega Danny Jaspers vertelt verderop in dit magazine meer over de manier waarop we dat gaan doen.  

In november koos de ECP het cybersecuritywoord van het jaar 2022: ‘cyberschaamte’. Een fenomeen dat mij een doorn in het oog is. Een cyberincident is niks om je voor te schamen. Juist door erover te praten kunnen we maatschappelijke problemen als ransomwareaanvallen in de toekomst voorkomen. Laten we dan ook proberen om met zijn allen cyberschaamte met dezelfde gang weer uit het cybersecuritywoordenboek te krijgen. Gedragspsycholoog Inge Wetzer deelt een aantal inzichten die daartoe kunnen bijdragen.

Dit magazine biedt een vooruitblik op wat 2023 het Nederlandse cyberlandschap gaat brengen. Zelf kijk ik erg uit naar komend jaar en alles wat er te gebeuren staat.