Aan de ene kant uitzicht op de Arc de Triomphe, aan de andere kant het economisch hart La Défense. Le Campus Cyber beslaat een zeer centrale locatie in Parijs, passend bij de urgentie die president Macron het onderwerp geeft. De cybercampus is een initiatief om een ecosysteem te creëren waarin allerlei verschillende actoren uit de publieke én private sector zich fysiek verenigen en hun krachten bundelen. Doel is een betrouwbare digitale samenleving te ontwikkelen, door het beschermen van de samenleving tegen digitale aanvallen en het promoten en delen van de Franse kennis en ervaringen op dit gebied.

Lucile Briolat, hoofd internationale samenwerking en ontwikkeling bij Campus Cyber

Tijdens een bezoek aan Israël, ontdekte de president Emmanuel Macron het idee van een cybercampus: een fysieke plek waar verschillende partijen samenkomen en -werken op het gebied van cybersecurity. Eenmaal terug was hij vastbesloten om een dergelijk ecosysteem ook in Frankrijk te creëren. Dit leidde tot de opening van Campus Cyber in februari 2022.

De feiten op een rijtje zijn al behoorlijk indrukwekkend: 13 etages, 26.000 vierkante meter, ruim 200 deelnemende partijen en bijna 2.000 mensen per dag op kantoor. Het verhaal achter deze cijfers spreekt echter nog meer tot de verbeelding. We spreken erover met Lucile Briolat, hoofd internationale samenwerking en ontwikkeling. Zij is vanaf het begin betrokken bij de oprichting van de Campus Cyber en deelt graag de lessen die zij heeft geleerd.

Afkijken en verbeteren

Bij de oprichting van de campus in Parijs is rekening gehouden met twee belangrijke lessen die ze tijdens werkbezoeken aan cybercampussen in verschillende landen leerden. Ten eerste het belang van de juiste locatie. Israël plande de hub op een nieuwe locatie midden in de woestijn. Startups en andere belangrijke spelers bleken niet bereid om naar deze afgelegen locatie te verhuizen. De Fransen kozen daarom voor een locatie midden in het zakenhart van Parijs. Dit bleek een schot in de roos: binnen drie maanden was het gebouw gevuld. “We werden positief verrast door de grote animo. Vanwege de nieuwe werkwijzen sinds corona, hadden we het aantal geplande vierkante meters wat teruggebracht. Dat was achteraf bezien niet nodig geweest. Gevolg is dat de partijen die wel een plek hebben kunnen krijgen extra gemotiveerd aan de start verschenen.”

'In het belang van cyberweerbaarheid heeft het aantrekken van jong talent hoge prioriteit '

De tweede belangrijke les betreft de organisatiestructuur. In tegenstelling tot veel vergelijkbare initiatieven is Cyber Campus opgezet als een private organisatie met aandeelhouders. ‘Een bedrijfsmatige organisatiestructuur met een stabiel management bleek een belangrijke voorwaarde voor bedrijven om de publiek-private samenwerking daadwerkelijk aan te gaan. Met Michel van den Berghe, voorheen algemeen directeur bij Orange Cyberdefense, als bestuursvoorzitter hebben we bovendien een bekende naam die relevante partijen aan ons weet te binden.’’

Aantrekken van nieuw talent

Educatie is een van de pijlers van de campus, een belangrijk onderdeel daarvan is het aantrekken van nieuw talent. Lucile Briolat: ‘’Je moet goede omstandigheden en voorwaarden creëren, pas dan zullen jonge mensen ook echt komen. Dit gaat over meer dan salaris. We merken dat de sfeer op en de kwaliteit van de campus het voor jongeren echt aantrekkelijk maakt om hier te werken en te leren. De vele informele ontmoetingen die rond de campus plaatsvinden, die vaak leiden tot zakelijke relaties, zorgen ook voor een grote aantrekkingskracht.’ Het gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel is een van de belangrijke bedreigingen voor de cyberweerbaarheid. Daarom is het aantrekken van jong talent de eerste prioriteit van de Cyber Campus.

Op de campus zelf wordt onderwijs gegeven. Lessen in de collegezalen worden onder meer verzorgd door professioneels die elders in het gebouw werken. Het onderwijs is daardoor relevanter voor studenten en hun toekomstige werkgevers, de cyberbedrijven. Studenten krijgen ook echte datasets van de bedrijven als opdracht om op te experimenteren. Een win-win situatie voor bedrijven en studenten.

Ontmoetingen zorgen voor vertrouwen

Het vlaggenschip van de Franse cybersecurity-wereld bestaat uiteindelijk uit meer dan 200 verschillende actoren vanuit overheid, grootzakelijke bedrijven, startups, industrie, wetenschap en onderwijs. Lucile Briolat: ‘’Bedrijven geloven nog steeds in de kracht van samenwerken op fysieke plek. We hebben ook met meer dan zestig organisaties gesprekken gevoerd om te kijken waar hun behoeften liggen. Op die manier creëer je een breed draagvlak binnen de hele campus. Dit co-design werkt het hele proces door: we vragen constant feedback en weten zo of de inderdaad de goede richting opgaan. Binnen de campus ontmoet iedereen elkaar. Als het niet in een vergadering is, dan wel op een informele manier in een van de drie restaurants.’’

'Met de Cyber Campus laat Frankrijk zien dat cybersecurity een centrale plek krijgt in het beleid'

De resultaten verbazen: ‘’Wij hebben gezorgd voor de basisstructuur zodat mensen kunnen samenwerken, maar we zijn echt positief verrast om de bereidwilligheid van iedereen op de campus om ook echt samen te werken. Allerlei werkgroepen ontstaan en zijn al daadwerkelijk projecten aan het uitvoeren. Daar zijn we heel blij mee en ook wel trots op.’’  Het laat zien dat het enthousiasme en het vertrouwen rondom de Campus Cyber zien. Dit leidt volgens Lucile Briolat tot een sfeer waarin mensen ook echt bereid zijn om informatie met elkaar te delen, wat enorm bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van de campus.

Vertrouwen in de toekomst

Hoe de toekomst van de campus eruitziet? Het project loopt al enorm goed, waardoor het doel is om dat ook de komende jaren zo door te trekken. Het behouden van de positieve dynamiek tussen alle partijen in de campus is in ieder geval een belangrijke doelstelling. Er zijn al verschillende cyber commons ontstaan en de komende maanden zullen er meer volgen.

Een opmerkelijke volgende stap kan Lucile Briolat al wel onthullen: ‘’De komende maanden openen er verschillende Campus Cyber door Frankrijk heen. Elke campus kent zijn eigen specialiteit binnen het dossier van cybersecurity. Zo werken we aan een sterk netwerk en daarmee aan een digitaal weerbaar Frankrijk op allerlei gebieden.’’ De werkwijze is hierbij dezelfde als in Parijs: draagvlak creëren door partners actief te betrekken bij de opbouw en ook hun tempo aanhouden.

Met de oprichting van de Cyber Campus laat Frankrijk zien dat cybersecurity een centrale plek krijgt in het beleid, met de regionale campussen geven ze deze ontwikkeling nog meer diepgang. De aanwezige ambities en het groeiende enthousiasme maken dit een zeer interessant project om te volgen.